Leona Novosádová


Orientální tanec netančím a neučím sice tak dlouhou dobu jako společenské tance, ale úplně si mě získal, zamilovala jsem si ho :-)

Moje lektorka Kateřina Krejčová je výborná tanečnice a choreografka orientálního tance, která ve mně svými pedagogickými a tanečními schopnostmi lásku k břišnímu tanci probudila.

Ve svých hodinách vyučuji egyptský styl břišního tance. Hodinu začínáme krátkou rozcvičkou, učíme se nové prvky, které později spojíme v jednoduchou kombinaci, na závěr hodiny bývá zpravidla protažení. Dbám na správnou techniku provedení jednotlivých prvků a zároveň na to, aby mé žačky odcházely z hodiny s pocitem radosti z tance. Mě samotnou tanec naplňuje, při tanci se cítím moc hezky, je těžké vysvětlit to slovy, je to o vnitřních pocitech :-)

Od roku 2009 do roku 2010 jsem jsem působila v profesionální taneční skupině Al Fayyum Dancers.